Úvod » Kosmetika pro koně » Péče o srst koně - Farnam » Farnam Endure® Sweat-Resistant Fly Repelent 946ml


        

Farnam Endure® Sweat-Resistant Fly Repelent 946ml

Jediná a účinná ochrana Vašeho koně! Víceúčelový insekticid pro klid zvířete s účinností 14 dnů.

TOP produkt

skladem

 

Dostupnost: Ihned k odeslání
Číslo produktu: 3002431
Výrobce: Farnam
EAN kód: 086621017603
Běžná cena 1 195 Kč (45 EUR)
Naše cena bez DPH: 864 Kč (33 EUR)
Naše cena s DPH (21 %):
1 045 Kč (40 EUR)

do košíku:
  ks  

Popis výrobku:

výrobce: Farnam

ENDURE® FLY SPRAY je kapalný insekticid v rozprašovači určený k přímému použití, působící proti mouchám domácím vyskytujícím se v blízkosti koní. Zajišťuje dlouhodobou ochranu proti zmíněným parazitům.

POKYNY K POUŽITÍ: 
Před použitím dobře protřepejte dávkovací flakón. Přípravek nastříkejte na místa s hojným výskytem much, aplikujte 5 stříknutí na každý m². Opakovaně aplikovat po 5 až 7 dnech a poté už jen každých 14 dní. Doporučené dávkování je 5 stisknutí po 1g na každý m².

Absolutně nejoblíbenější se spokojeností zákazníků 94*%.

Žádejte u svých kamenných prodejců nebo e-shopů.

Produkt je registrován na Ministerstvu zdravotnictví pro prodej v ČR. 
Číslo schválení MZDR 18409/2017/SOZ.

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

ENDURE® FLY SPRAY je víceúčelový insekticid pro klid zvířete. 
Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. 
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Před použitím si přečtěte údaje na štítku. 
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

SKLADOVÁNÍ:
Výrobek skladujte pouze v jeho původním (originálním) balení, odděleně od potravin a nápojů, včetně potravin a nápojů určených pro zvířata. Uchovávejte na chladném a suchém místě.

MANIPULACE:
Během používání produktu nejezte, nepijte a nekuřte. Po použití nebo kontaktu s produktem si umyjte ruce. Dodržujte doporučení týkající se skladování výrobku a manipulace s ním až do okamžiku, kdy bude obal zlikvidován.

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachovat proudem tekoucí vody. Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem

NECHTĚNÉ ROZLITÍ A PRÁZDNÉ OBALY:

V případě nechtěného rozlití: odstraňte produkt jeho odčerpáním, vysajte nebo ho zachyťte za pomoci suché adsorpční látky. Absorbujte rozlitý produkt za pomoci písku nebo půdy (hlíny) a poté přesuňte do nepropustné nádoby. Tento odpad nechte spálit v pověřeném specializovaném centru. Prázdné obaly: prázdné obaly musí být likvidovány způsobem, který je v souladu s platnou legislativou.

Neznečistěte výrobkem nebo jeho obalem tekoucí ani stojatou vodu.

Účinné látky: 
- Cypermethrin 1,5g/kg 
- Pyrethrin 2g/kg 
- Pyperonyl butoxid 16,5g/kg

Typ přípravku: AL 
Biocidní využití TP 18 pro širokou veřejnost.